Frauduleuze klikjes

Het spreekt voor zich dat de inkomsten van Google, Yahoo, Chitika etc. sterk afhankelijk zijn van click-per-pay adverteren, deze manier van adverteren zorgt ervoor dat de adverteerder aan Google/ de beheerder van de site telkens een bepaalde bijdrage (bv. 0.20 €) moet betalen wanneer een consument op de advertentie klikt. Het probleem die zich stelt bij bovenstaand advertentiemodel is het volgende: “wat als een bepaalde advertentie plots veel meer aangeklikt wordt, zonder dat dit tot meer verkoop leidt?”. Op deze manier zou enerzijds zowel de beheerder van de site, als Google meer inkomsten ontvangen, terwijl anderzijds de adverteerder geen enkele meerverkoop zou kunnen realiseren (en dus ook geen extra inkomsten). Dit probleem moet toch aangepakt worden?

Ik heb al talloze verhalen gelezen van personen die zo de Adwords campages van hun concurrente “saboteren”, door erg veel op de advertenties te klikken. Zo zit de concurrent binnen de kortste keren door zijn budget en worden zijn advertenties niet meer getoond. Niet goed natuurlijk, en zeker nu concurrenten mogen adverteren op elkaars naam. Als dat maar goed afloopt…

Advertenties